Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/6828
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJuan Pérez, Ángel Alejandro-
dc.contributor.authorFuente Rodríguez, María Blanca de la-
dc.contributor.authorVila Grifo, Alícia-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2011-04-11T13:55:15Z-
dc.date.available2011-04-11T13:55:15Z-
dc.date.issued2011-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/6828-
dc.description.abstractEnfocament conceptual: L'assignatura d'Estadística introdueix els conceptes estadístics més necessaris en la formació d'un Graduat en Documentació, utilitzant un enfocament pràctic i aplicat. En aquest sentit, es dóna prioritat a l'adquisició de conceptes i mètodes aplicats per sobre de les demostracions matemàtiques excessivament formalistes. Orientació de lectures i activitats prèvies: Si es disposa de temps, és aconsellable fer una lectura profunda de qualsevol llibre d'estadística elemental (nivell batxillerat, COU, o equivalent), que tracti temes d'estadística descriptiva, distribució normal, i conceptes introductoris d'inferència estadística.ca
dc.description.abstractEnfoque conceptual: La asignatura de Estadística introduce los conceptos estadísticos más necesarios en la formación de un Graduado en Documentación, utilizando un enfoque práctico y aplicado. En este sentido, se da prioridad a la adquisición de conceptos y métodos aplicados por encima de las demostraciones matemáticas excesivamente formalistas. Orientación de lecturas y actividades previas: Si se dispone de tiempo, es aconsejable hacer una lectura profunda de cualquier libro de estadística elemental (nivel bachillerato, COU, o equivalente), que trate temas de estadística descriptiva, distribución normal, y conceptos introductorios de inferencia estadística.es
dc.description.abstractThis Statistics course introduces the statistical concepts that provide the necessary foundations for a Documentation Degree student, using a practical and applied approach. In this regard, priority is given to learning concepts and methodologies applied over excessively formalist mathematical demonstrations. It is strongly recommended a deep reading of an elementary statistics manual (at a high school level or equivalent) dealing with descriptive statistics, normal distribution, and introductory statistical inference.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/-
dc.subjectestadísticaca
dc.subjectestadísticaes
dc.subjectStatisticsen
dc.subject.lcshStatistics -- Study and teaching (Higher)en
dc.titleEstadística, febrer 2011-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/lecture-
dc.audience.mediatorTheme areas::Information and Communication Science::Information and Documentationen
dc.audience.mediatorTheme areas::Interdisciplinary areas or subjects::Statisticsen
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacEstadística -- Ensenyament universitarica
dc.subject.lcshesEstadística -- Enseñanza universitariaes
dc.contributor.directorCavaller Reyes, Víctor-
Appears in Collections:UOC Learning resources
UOC Learning resources
UOC Open Learning resources

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons