Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/142587
Title: Projecte I, febrer 2018
Author: Berga Carreras, Quelic
Sureda Costa, Marta
Moliner Vicent, Montserrat
Parés Burguès, Roc
Keywords: art
work
creative process
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/142587
Appears in Collections:Recursos de aprendizaje UOC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projecte I_Mòdul didàctic 2_El símbol.pdfProjecte I_Mòdul didàctic 2_El símbol. Context / context social, històric, cultural i lingüístic / context artístic / referents1,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Projecte I_Mòdul didàctic 3_L'encanteri.pdfProjecte I_Mòdul didàctic 3_L'encanteri. Procés de formalització de l'obra1,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Projecte I_Mòdul didàctic 4_El camí.pdfProjecte I_Mòdul didàctic 4_El camí. Metodologia / recerca / procés de desenvolupament d'un projecte artístic1,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Projecte I_Mòdul didàctic 5_El mirall.pdfProjecte I_Mòdul didàctic 5_El mirall. Avaluació / autoavaluació / coavaluació1,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Projecte I_Portada.pdfProjecte I_Portada109,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Souvenirs onírics.pdfSouvenirs onírics20,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Tzompantli.pdfTzompantli2,38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Manual d'intrusions.pdfManual d'intrusions509,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Projecte I_Mòdul didàctic 1_La llavor.pdfProjecte I_Mòdul didàctic 1_La llavor. Preprojecte / avantprojecte791,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open