Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. 35

En aquest espai trobareu una selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR) o treballs finals de màster (TFM) d'estudiants que han superat satisfactòriament les assignatures de Pràcticum, Treball final de carrera, Treball de recerca o Treball final de Màster impartides en les diferents àrees d'estudi de la Universitat.
En este espacio encontrarás una selección de los prácticum, trabajos finales de carrera o de grado (TFC), trabajos de investigación (TdI) o trabajos finales de máster de estudiantes que han superado satisfactoriamente las asignaturas de TFC, Prácticum, Trabajo de investigación o Trabajo Final de Máster (TFM) impartidas desde las diferentes áreas de estudio de la UOC.
Here you'll find a selection of the practicums, research papers, final degree projects, and bachelor or master thesis of students who have passed the Practicum, Research Work, Final Degree or Master Project courses taught by the various UOC departments.

Aquesta col·lecció està subjecta, si no s'indica el contrari, a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor, l'obra i la institució que els publica (Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada.
Esta colección está sujeta -salvo que se indique lo contrario- a una licencia de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el título de la obra y la institución que los publica (Universitat Oberta de Catalunya); no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada.
The texts published in this collection, unless otherwise indicated, are subject to a Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the title and the institution that publishes them (UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted.

Cerca
Subscriviu-vos per rebre un correu electrònic cada vegada que s'introdueixi un nou ítem en aquesta col·lecció.
Ítems de Col·lecció (Ordenats per Data dʹenviament en ordre Descendent): 21 al 35 de 35

Data de publicacióTítolAutor(s)
2017-01-15Plataforma en la nube para el análisis de patrones dentro del campus virtualBuenaposada Cano, Óscar; Universitat Oberta de Catalunya; XHAFA, FATOS; Daradoumis, Thanasis
2016-06-17Ús de les eines de col·laboració en l'àmbit educatiuBennasar Llabrés, Joan; Universitat Oberta de Catalunya; XHAFA, FATOS
2016-06-28Estudio de la influencia del aprendizaje del pensamiento computacional en las materias de ciencias en alumnos de secundariaBoix Tormos, Juan José; Universitat Oberta de Catalunya; Guaus, Enric; García-Solórzano, David
2015-01Desenvolupament de sistema d'anotacions en servidor de vídeo per poder desenvolupar classes a distànciaOlive Palazón, Marc; Universitat Oberta de Catalunya; Zaera Idiarte, Manel
2015-06-15Anàlisi i mineria de dades : Data mining MOC UPF/C01/2014Bella Garcia, Josep Maria; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2015-01-26Patrons de connexió al CV de la UOCAdroher Salvia, Armand; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2014-06-26Educational data mining and learning analytics : Clasificación de las matriculaciones de A.D.E. en la UOCBlanco Carpintero, Antonio; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2013-06Mineria d'opinions a Twitter en un entorn multilingüeMayol Toll, Laia; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2013-06-25Estudio sobre las causas del abandono de los estudiantes de economía de la Universidad Oberta de Catalunya entre los años 1998 y 2008Aguilera Arranz, Víctor; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2013-01-07Estudi de les possibles causes de l'abandonament d'un determinat pla d'estudis del departament d'Economia de la UOCCorral Herrerías, Antoni; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2013-01Proposta d'un model predictiu del risc d'ingrés hospitalari amb l'ús d'algoritmes bayesiansMarín Gómez, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2010-02-16Implementación y entrenamiento de un modelo clasificatorio de red neural sobre la base de datos IGBADAT para la clasificación de las rocas basálticas de acuerdo a las clases del sistema de clasificación tradicional de Yoder and Tiller.Tramuns Monterde, David; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2010-02-16Creació d'un programari per la transformació de dadesAlonso Padilla, Federico José; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2010-02-16Introducció d'una empresa a l'extracció del coneixement a partir d'unes dadesCollell Ventepani, Cristina; Universitat Oberta de Catalunya; Caihuelas Quiles, Ramón
2010-02-16Implantación de un proyecto de Knowledge Center con una herramienta comercial (Synera)Luzón Calderón, Valentina; Universitat Oberta de Catalunya; Carihuelas Quiles, Ramón
Ítems de Col·lecció (Ordenats per Data dʹenviament en ordre Descendent): 21 al 35 de 35