Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. 190

En aquest espai trobareu una selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR) o treballs finals de màster (TFM) d'estudiants que han superat satisfactòriament les assignatures de Pràcticum, Treball final de carrera, Treball de recerca o Treball final de Màster impartides en les diferents àrees d'estudi de la Universitat.
En este espacio encontrarás una selección de los prácticum, trabajos finales de carrera o de grado (TFC), trabajos de investigación (TdI) o trabajos finales de máster de estudiantes que han superado satisfactoriamente las asignaturas de TFC, Prácticum, Trabajo de investigación o Trabajo Final de Máster (TFM) impartidas desde las diferentes áreas de estudio de la UOC.
Here you'll find a selection of the practicums, research papers, final degree projects, and bachelor or master thesis of students who have passed the Practicum, Research Work, Final Degree or Master Project courses taught by the various UOC departments.

Aquesta col·lecció està subjecta, si no s'indica el contrari, a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor, l'obra i la institució que els publica (Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada. Llicència Creative Commons
Esta colección está sujeta -salvo que se indique lo contrario- a una licencia de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el título de la obra y la institución que los publica (Universitat Oberta de Catalunya); no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada. Licencia Creative Commons
The texts published in this collection, unless otherwise indicated, are subject to a Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the title and the institution that publishes them (UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en/deed.en

Buscar
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección.
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 190

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2023-04Tecnoadicciones y ludopatía: Programa de intervención psicopedagógica para adolescentes y familiasVicente Muñoz, Daniel; Fernández-Ferrer, Maite; García Farrero, Jordi
2021-01-17Inclusió educativa i necessitats específiques de suport educatiu. Què opina el cos de mestres de primària sobre la inclusió educativa d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu dins l'aula ordinàriaContreras Morales, Coral; Balart, Imma
2023-01Perspectiva de la diversitat sexual i de gènereParareda Triguero, Eva; Martí Galcerán, Glòria
2023-07-04Posibilidades de la práctica psicopedagógica para educar en el tiempo libre: el caso de la Organización Juvenil Española en el Hogar AyudEsteban Moreno, Paula María; Flecha Macías, Xitlally Guadalupe
2023-07Formacions i creences no transfòbiques del professorat per garantir la inclusió en les aules. Capacitació docent per guiar i acompanyar l’alumnat transGuiu Escudero, Neus; Gallardo, Sandra
2023-06ChatGPT: Una herramienta de Inteligencia Artificial en el aula de secundaria. Análisis de los usos y retos de ChatGPT en la enseñanza de secundariaCanfran Duque, Carmen; Jiménez Bargalló, Isabel
2023-06-21El papel del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en la atención a la diversidad. Una perspectiva desde la percepción del profesorado en un centro educativo de VigoSantos Araujo, Diana; Fontán de Bedout, Laura
2023-06Estudio comparativo de la formación del profesorado en educación emocional: Educación pública versus Educación Privada (Aragón)Arantegui Benedí, Marta; Gutiérrez Berciano, Sué
2023-06Competències del professorat en educació emocional en relació a l'alumnat que presenta altes capacitats intel·lectuals (ACI)Torrejón Silvestre, Avelina; Fernández-Ferrer, Maite; Iñesta Codina, Ana
2023-06-18Malestar emocional a les aules en augment, recursos en estancament. Vivència de la figura d’orientació educativa a les escolesRiu Farrés, Alba; Fernández-Ferrer, Maite; Furió Fuertes, Maria Elena
2023-06Les competències emocionals docents en la gestió emocional a l’aula: les estratègies eficients a la pràctica educativaSánchez Benet, Txell; Iñesta Codina, Anna
2023-06-23Documentación y evaluación de materiales educativos inclusivos para estudiantes con NEAE: Mejorando la enseñanza y promoviendo la inclusión educativa. Adaptación de materiales educativos y su efectividad en la educación inclusiva: Un enfoque centrado en el alumnado con NEAEMuñoz Benito, Ainhoa; Fernández-Ferrer, Maite; Balart, Imma
2023-06-18El benestar emocional del professorat i la implementació del vector emocional en l’alumnat. Anàlisi de les autopercepcions del professorat de primàriaMoragas Serra, Marina de; Gallardo, Sandra
2023-06Burnout y Acción Tutorial: un estudio comparativo en docentes de secundariaRamos Sánchez, Ariadna; Fernández-Ferrer, Maite; Gutiérrez Berciano, Sué
2023-06Els ambients d'aprenentatge a l'etapa d'infantil i la inclusió a l'alumnatHernandez Serra, Mireia; Fernández-Ferrer, Maite; Furió Fuertes, Maria Elena
2023-06Experiències de menors amb el sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Una anàlisi interpretativa des de la mirada de la psicopedagogia sociocomunitàriaMasip Garcia, Ramon; Chiva-Bartoll, Oscar
2023-06Les xarxes socials com a factor de risc pel desenvolupament dels transtors de la conducta alimentària (TCA) entre els i les adolescents del municipi de TorredembarraTorres Velilla, Sara; Iñesta Codina, Anna
2023-06La relació amb les famílies en la formació inicial i permanent dels docentsPuigcercós Ducet, Gemma; Fernández-Ferrer, Maite; Gallardo, Sandra
2023-06La metodologia AICLE en el marc d'Educació Inclusiva: un estudi de cas. Abordatge, barreres i oportunitats per a l'alumnat amb NESE en una escola de PrimàriaNavas García, Carmen; Balart, Imma
2023-06-18La competència professional del professorat de Llenguatge musical. Els elements que incideixen en el disseny dels plans de formació continuada de les escoles de músicaPujol Mayans, Elisabet; Gallardo, Sandra
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 190