Bachelor thesis, research projects, etc. 44

En aquest espai trobareu una selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR) o treballs finals de màster (TFM) d'estudiants que han superat satisfactòriament les assignatures de Pràcticum, Treball final de carrera, Treball de recerca o Treball final de Màster impartides en les diferents àrees d'estudi de la Universitat.
En este espacio encontrarás una selección de los prácticum, trabajos finales de carrera o de grado (TFC), trabajos de investigación (TdI) o trabajos finales de máster de estudiantes que han superado satisfactoriamente las asignaturas de TFC, Prácticum, Trabajo de investigación o Trabajo Final de Máster (TFM) impartidas desde las diferentes áreas de estudio de la UOC.
Here you'll find a selection of the practicums, research papers, final degree projects, and bachelor or master thesis of students who have passed the Practicum, Research Work, Final Degree or Master Project courses taught by the various UOC departments.

Aquesta col·lecció està subjecta, si no s'indica el contrari, a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor, l'obra i la institució que els publica (Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada. Llicència Creative Commons
Esta colección está sujeta -salvo que se indique lo contrario- a una licencia de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el título de la obra y la institución que los publica (Universitat Oberta de Catalunya); no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada. Licencia Creative Commons
The texts published in this collection, unless otherwise indicated, are subject to a Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the title and the institution that publishes them (UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en/deed.en

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44

Issue DateTitleAuthor(s)
2022-01-26Uso de la narración para disminuir los Procesos de Simplificación Fonológica de SustituciónVargas Vera, Gina Janeth; Pacheco Vera, Fernanda; Rodríguez Corcoll, Neus
2021-12-30Incidencia de las TICs en la corrección de dislalias en hijos oyentes de padres sordosJachero Ochoa, Fernando Javier ; Domingo Fontova, Laura
2021-06-03L'ensenyament i aprenentatge de la composició escrita: la pràctica docent en un centre de secundàriaSerra Solans, Núria; Justo Albos, Cristina
2022-06-03L'impacte de la fotografia terapèutica i participativa en la millora de la palilàlia i la comunicació significativa i funcional d'un joveSoliño Cirujano, Noa; Rodríguez Corcoll, Neus
2021-04-13Estratègies per l'acompanyament lector en llengua de signes catalana des del context familiar com a intervenció precoçAlonso i Pernas, Olga; Coll Benages, Laura
2017-06-20Memòria practicum: Millora de la implementació del mètode TEACCH a una alumna amb TEASánchez Lizana, Alba; Gómez Seres, Maria Victòria
2017-06-20La repetició com a mètode d'intervenció en dificultats al càlcul matemàticSánchez Lizana, Alba; Gómez Domingo, Marta
2021-03-02Programa de estimulación del lenguaje oral: la perspectiva docente en el aula de educación infantilEscribano Ferrer, Patricia; Marczyk, Anna
2020-12Anàlisi del context educatiu de l'alumnat amb altes capacitats: cap a un sistema educatiu inclusiuPiqué Peña, Inés; Martín Perpiñá, Merche
2016-06-15Importancia de la intervención indirecta o temprana en los casos de disfemia infantilCamacho Muñoz, Asia; Porteiro Fresco, Minia
2020-06-01El rol de la memoria de trabajo sobre la comprensión lectora en estudiantes de Educación PrimariaCremades Gallego, Olga; García Ortiz, Beatriz
2020-06Les dificultats de l'educació a distànciaMercado Verdaguer, Laia; Solé Ferrer, Neus
2020-06-01Proposta d'intervenció per a nens i nenes agressius d'11 a 12 anys a través del videojoc "Happy 8-12"Collados González, Coral; Perpiñà Martí, Georgina
2020-06-03Adquisició de lèxic com a estratègia per millorar la comprensió lectora al trastorn del llenguatgeEscoto Blasco, Sandra; Llobet Reig, Ingrid
2020-06-30El treball del procés d'escriptura i les seues dificultats mitjançant l'aprenentatge cooperatiu: una revisió bibliogràficaMonzó Santamaría, Esther; Iglesias Barbany, Sílvia
2020-06La competencia docente en la enseñanza de la lectura y su formación desde la perspectiva del profesorado de infantil y primariaGarcía Arona, Silvia; Aguilera Ruiz, María del Carmen
2020-06-03Intervención ante problemas de conducta y vínculo a través de las Inteligencias Múltiples. Caso de una alumna adoptadaFelipe García, Nadia; Perpiñà Martí, Georgina
2020-06Propostes per a millorar la comprensió lectora amb un alumne amb trastorn de la lecturaSerrano Ayza, Mari Pau; Moreno Campos, Verónica
2020-06-10Apoyos que favorecen la comprensión del lenguaje en niños con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. Más allá de la literalidad de las palabrasMoreno Noguera, Sara; Esteve Gibert, Núria
2020-01La referència i el disseny dels continguts de les TIC, en relació a les dificultats d'aprenentatge de les ciències socialsSolà Rios, Marta; Iglesias Barbany, Sílvia
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44